Poslední diskuse
Kontakt

tarn@atlas.cz

Jak to bylo s reklamací prutu DRAGON

12.7.2010 NOVINKA Aktuality, Trvalý odkaz

Prodejce se vyjádří přímo, aby zase nedošlo ke spekulacím. Vyjádření byl koncept o kterém jsme diskutovali s prodejcem. Protože jsem ovšem měl za to, že se oficielně nikde nezveřejnilo, stupňované pomluvy a nepravdy mne donutili tento koncept zveřejnit. Protože prodejce již má připraveno konečné vyjádření, na jeho žádost jsem to z těchto stránek odstranil.

 

zde je jeho finální podoba upravena graficky a stylisticky. Nikoliv věcně jak zase bude někdo spekulovat.

 

http://www.mrk.cz/download/dragon.doc

Vltava kdysi

PRAMEN VLTAVY
Jeden z četných turistů stojí poblíž dřevěné boudy, která sloužila k odpočinku všem návštěvníkům pramene Vltavy - nejdelší české řeky. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1904.

PRAMEN VLTAVY
Toto je místo vydávané za pramen Vltavy. Vltava zde ovšem nepramení, aspoň ne tak doslova. Skutečné prameny se nacházejí o něco výše, ve slatích na úbočích Černé hory. Reprodukce dobové pohlednice.

 PRAMEN VLTAVY
Pohled na t.zv. "pramen Vltavy" v kamenné nádržce zbudované KČT. V pozadí stojí výletní restaurace U Pramene Vltavy, vybudovaná KČT v roce 1928. Reprodukce dobové pohlednice.

KVILDA Celkový pohled na Kvildu a osadu Hamerské Domky přes údolí Vltavy. Reprodukce dobové pohlednice.soutok jezerního potoka s Teplou Vltavo. I toto místo je dnes změněno téměř k nepoznání. Reprodukce dobové pohlednice

HORNÍ VLTAVICE Celkový pohled na Horní Vltavici, jednu z nejstarších osad na Šumavě. Nad obcí stojí kostel Panny Marie, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého postavený v letech 1724 - 26. Železobetonový most přes Vltavu byl postaven v roce 1926.

Plovárna na Vltavě poblíž Horní Vltavice.

LENORA Lenora byla založena jako osada při sklářské huti roku 1834 Janem Mayerem. Nová sklárna dostala svůj název Eleonorenhain na počest kněžky Eleonory ze Schwarzenbergu - budovatelky zámku v Hluboké nad Vltavou. Sklárna velice dobře prosperovala a patřila mezi nejlepší sklárny ve střední Evropě.

Dřevěný mostek přes Vltavu za sklárnou v Lenoře. V pozadí silueta Boubína.

Pohled přes Vltavu na budovy chaty KČST (vpravo) a školy (vlevo). Chata byla slavnostně otevřena 14. června 1925. Postavena byla dle projektu arch. Davida Hrobaře stavitelem Jaroslavem Rysem z Vimperka. Česká škola byla v Lenoře založena roku 1921. Škola však neměla vlastní budovu a vyučovalo se v hostinci, popřípadě v čekárně nádraží. Budova české školy byla slavnostně otevřena až 16. září 1923.

Dřevěná bedněná lávka zvaná "rechle" sloužila k odchytu a regulaci množství plaveného dříví na Vltavě. Je 25 metrů dlouhá a vystavěna byla v roce 1870.

NOVÉ ÚDOLÍ Osada byla založena po roce 1800 knížetem Schwarzenbergem pro strážce hranic. Zde v okolí Nového Údolí překračuje Studená Vltava státní hranici a již na českém území se vydává dále k soutoku s Teplou Vltavou.

STOŽEC Osada byla založena v 17. století jako dřevařská v místech staršího osídlení ze 16. století. V letech 1855 - 1856 zde byla zřízena továrna na rezonanční dřevo, která zanikla po roce 1945.

SOUMARSKÝ MOST Původně brod přes Teplou Vltavu. Přes most vedla ve středověku Zlatá stezka. V letech 1618 - 1620 ji chránilo polní vojenské opevnění s dvěma dělostřeleckými bateriemi . V blízkosti mostu bylo v 60. letech otevřeno velké rašeliniště o výměře 84 ha.

 

 

 ČERNÝ KŘÍŽ Železniční stanice Černý Kříž byla zprovozněna roku 1910 a dostala název podle nedaleko skutečně stojícího dřevěného černého kříže. Ten stával mezi silnicí a pravým břehem Vltavy, poblíž někdejšího brodu u bývalého dřevěného mostu.

Vltavská partie nedaleko Černého kříže.

NOVÁ PEC
Dříve se Nové Peci říkávalo také Želnava 2 a nebo Nové Chalupy. Původně dřevařská osada byla založena již v roce 1686. Jižně od obce byl v roce 1887 vybudován 3,9 km dlouhý Želnavský smyk, spojující Schwarzenberský kanál s Vltavou.

NOVÁ PEC Pohled na vltavský most a nádraží v Želnavě (Nové Peci). Dnes přibližně v těchto místech končí vzdutí Lipenské přehrady.

PARTIE NA VLTAVĚ
Vltavská partie u Horní Plané.

SRDCE VLTAVY
U obce Pihlov vytvořila Vltava meandr ve tvaru srdce. Tomuto místu se často říkalo Srdce Vltavy. Dnes je toto místo zatopeno Lipenskou přehradou. Pohled od Horní Plané.

FRYMBURK
Celkový pohled na Frymburk.

 FRYMBURK Původní trhové městečko s plátenickou tradicí z konce 13. století. Dominantou města je kostel sv. Bartoloměje, založený v roce 1277. Část města ležící níže u řeky Vltavy byla v roce 1958 zbourána a zatopena vodami Lipenské přehrady.

 

FRYMBURK Napuštění Lipenské přehrady bylo naplánováno na březen 1958. Při náhlém jarním tání však došlo k předčasnému stoupání hladiny jezera a k zatopení ještě nezbouraných staveb.

 

 

LIPNO Celkový pohled na staveniště Lipenské přehrady. Stavba vodního díla Lipno probíhala za nemalých obtíží v letech 1951 - 1959. Reprodukce dobové pohlednice z roku 1956.

LIPNO
Pohled na budovu dnes již neexistující železniční stanice Lipno. V pozadí na stráni již stojí nové sídliště, vybudované pro dělníky, pracující na stavbě přehrady.

LOUČOVICE Celkový pohled na obec Loučovice s papírnou.

 

 ČERTOVY PROUDY Mezi Lipnem nad Vltavou a Vyšším Brodem tvoří Vltava v kamenitém korytě divoké peřeje.

VYŠŠÍ BROD Celkový pohled na Vyšší Brod na Šumavě.

 

Vaziště vorů ve Vyšším Brodě.

Zima ve Vyššim Brodě. Pohled na klášter od Vltavy. Lávka přes řeku sice stojí i v současnosti, její vzhled má však se stavem na fotografii již málo společného

 ROŽMBERK NAD VLTAVOU Partie na Vltavě pod Rožmberkem.

 

ČESKÝ KRUMLOV Vltavské prameny proplouvají pod terasamy hotelu "Růže" v Českém Krumlově.

Ústí potoka Polečnice do Vltavy v historickém centru Českého Krumlova. Skutečnost, že tato fotografie byla pořízena již v roce 1922 naštěstí nic neubírá na její aktuálnosti - ani v současnosti se v těchto místech mnoho nezměnilo.

Rozvodněnou Vltavou zaplavený jez pod krumlovským zámkem.

 RÁJOV
Pohled na obec Rájov z levého břehu. Vpravo, v pozadí, je dobře patrný klášter Zlatá Koruna.

ZLATÁ KORUNA
Klášter založený roku 1263 Přemyslem Otakarem II. Několik příznivců věnovalo klášteru velký pozemkový i jiný majetek, takže v době rozkvětu sahalo jeho panství od Českých Budějovic až k zemským hranicím. Opatství a klášter byly zrušeny císařem Josefem II. v roce 1785. V prostorách bylo zřízeno vojenské bělidlo, potom továrna na hedvábí, továrna na tužky, na tištěné kartony a soukenický provoz, také strojírna a slévárna. Krátce po roce 1945 byla pro veřejnost zpřístupněna většina zrenovovaných klášterních objektů.

 

 

Vltava opouští Zlatou Korunu.

 

 ELEKTRÁRNA HOLUBOV
Elektrárna Holubov stojí u Vltavy přímo pod hradem Dívčí Kámen. Elektrárna je napájena vodou z Křemžského potoka, která k ní přitéká štolou proraženou ve skále. Jinak potok obtéká hrad a ústí nad elekrárnou do Vltavy. Elektrárna byla dlouhou dobu v dezolátním stavu a znovu zprovozněna byla v devadesátých letech.

DÍVČÍ KÁMEN Celkový pohled na řeku z hradní zříceniny Dívčí Kámen.

Pohled od Dívčího kamene na řeku

POZDĚRAZ Asi v polovině cesty mezi Dívčím kamenem a Poříčím stával mlýn Pozděraz. Dnes na jeho místě najdete jen jeho zbytky a vodácké tábořiště.

 

 BŘEZÍ Původně mlýn, který bratři Vlastimil a Dobroslav Zátkové v roce 1884 přebudovali na první továrnu na těstoviny v Rakousku-Uhersku. Mimochodem funguje dodnes.

POŘÍČÍ Celkový pohled na osadu Poříčí z levého břehu.

 POŘÍČÍ Železniční most přes Vltavu v Poříčí.

 

Po průtoku Českými Budějovicemi doteče Vltava až k  HLUBOKÉ NAD VLTAVOU
Celkový pohled na zámek Hluboká n./Vlt..

Pohled na zámek Hluboká od severu. V pravé části fotografie je dobře vidět vaziště vorů, ležící na počátku Hlubocké obory.

to byly časy :-) Vltava pod skalou Baba

VLTAVA U HLUBOKÉ Vltavská partie pod zámkem Hluboká. Pohled od zámku směrem k Budějovicím. Meandry byste v těchto místech na Vltavě však už hledali marně - řeka je zde silně zregulovaná.

HLUBOCKÁ OBORA Od Hluboké až po hájovnu U Šafaříka protékala Vltava hlubockou oborou. Byl to úsek naprostého klidu, kde lesy po obou stranách zasahovaly až k řece. Tento úsek byl zcela vzdálen od civilizace. Nebyly zde žádné chaty, ani silnice, zkrátka nic. Člověk slyšel jenom šumění stromů a vodu, jak se přelévá přes kameny. Vltava zde uháněla poměrně silným proudem, pouze v jednom místě se měnila v mírnou peřej. Za Šafaříkem se údolí rozevřelo a následoval olej k Purkarci.

Vltava v hlubocké oboře u skály Hastrmanice.

 U ŠAFAŘÍKA Jen kousek proti proudu nad Purkarcem stávala na pravém břehu, u ústí Kozlovského potoka do Vltavy, tato hájovna zvaná U Šafaříka. Dříve zde býval i plavecký hostinec.

 

PURKAREC Celkový pohled na Purkarec od jihozápadu.

 

Vodáci pod jezem v Purkarci v polovině 80. let. Pohled na pravý břeh s betonovou lávkou. Domky ani lávka dnes již nestojí - byly zbořeny před napuštěním Hněvkovické přehrady.

Pohled na jez s vorovou propustí a mlýnem v Purkarci. Fotografie zachycuje levobřežní část obce s jezem, který byl spolu s domy stojícími nejblíže řece zatopen v roce 1992 vodami Hněvkovické přehrady.

 

Pohled na část obce Purkarec, rozkládající se na levém břehu nad jezem. Fotografie byla pořízena z pravého břehu pod jezem.

 

pokračování příště

 

Průměrná známka: 4,00

Komentář ke článku (0)

E-shopy tuzemsko

14.3.2009 NOVINKA Odkazy , Trvalý odkaz

http://www.nastrahy.cz/

http://www.bohemiafishing.cz/

http://www.chytryrybar.cz/

http://lovy.cz/

http://www.rybarskepotreby-eshop.cz/

http://www.tropicliberec.cz/

http://www.mavep.cz./

http://www.obchod-rybareni.cz/

http://www.los-cormoran.cz/

http://www.braunstar.cz/

http://www.gammarus.cz/

http://www.mikado.cz/

http://www.vktrade.cz/

http://www.obchodupetra.cz/

http://www.damialba.cz/

http://www.rybarskecentrum.sk/

http://www.tomi-korda.cz/

http://www.obchod-rybareni.cz/

http://www.hanackyrybar.cz/

http://www.gigafish.cz/

http://www.chlumecka-rybarska.cz/

http://www.milobrno.cz/

http://www.rsp-fishing.cz/

http://www.rybolov.cz/

http://www.rybyrybkyrybicky.cz/

http://www.kajman.cz/

http://www.nahod.cz/

http://obchod.blackbass.cz/

http://www.zico.cz/

http://www.fenclvladimir.cz/

http://www.rybashop.cz/

http://www.woby.cz/

http://www.potreby-rybarske.cz/

http://www.woblerdorado.cz/

http://www.ravenbrno.cz/

http://www.sweb.cz/trpytky/index.htm

http://www.woblery-ryfiz.cz/

http://www.hobby-g.cz/765-Navnady-vlaceci

http://www.robinson-europe.cz/

http://vltava2000.cz/Rybarska-specialka/department-99-b16.html

http://www.wobbler-kacel.webnode.cz/

http://www.abc-rybarske-potreby.cz/

http://www.milfa.cz/

http://rybarskyshop.ic.cz/

http://www.rybarskysvet.cz/

http://www.carpsystem.cz/

http://kokas.hyperlinx.cz/

http://pruty.cz/

http://obchod.lastia.cz/

http://www.okumanavijaky.cz/

http://www.potreby-rybarske.cz/

http://www.fishop.cz/

http://www.ryby.glux.cz/

Komentář ke článku (5)

....pár slov úvodem..

14.3.2009 NOVINKA Trvalý odkaz

Vítám Vás na svém blogu.

je fajn že taková věc někoho napadla. Díky Martine a spol. :-) Nejsem spisovatel tak to beru jako možnost uspořádat si své postřehy od vody a všechno co zajímá mne a je předpoklad že i někoho dalšího. Netuším jak moc pravidelně zde budu aktualizovat. To ukáže čas. V každém případě budu rád za Vaše reakce, pokud budete mít pocit, že jsou třeba.

Mirek